Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
31-05-2016, 22:00

Як контролювати та оцінювати розвиток дитини раннього віку?


Розвиток дитини раннього віку відбувається досить швидкими темпами. Чим молодша дитина, тим важливіше контролювати й оцінювати зміни в її психічному і фізичному розвитку. Всебічний контроль з боку батьків і фахівців дозволяє створити правильні умови для успішного формування нових якісних досягнень у психофізичному розвитку дитини.

Как контролировать и оценивать развитие ребенка раннего возраста?

Щоб можна було з упевненістю стверджувати про те, що розвиток дитини відповідає віковим нормам, слід здійснювати контроль і оцінку психофізичних змін, що відбуваються з його організмом і поведінкою.

У результаті постійного і систематичного контролю за розвиток малюка як з боку фахівців, так і з боку батьків, можливо не тільки визначити рівень його розвитку, але і запобігти або згладити початкові відхилення, а головне - надати своєчасну корекційну допомогу, визначивши для нього індивідуальні шляхи психолого-педагогічного впливу.

Що має оцінюватися батьками з метою контролю за розвитком малюка?

Звичайно ж, це стан його здоров'я, психофізичного розвитку та поведінки.

Основними показниками рівня розвитку дитини, що використовуються при оцінці, виступають: настрій, апетит, сон, мовленнєвий і пізнавальний розвиток, розвиток процесу гри і дій з різними предметами, індивідуальні риси особистості, характер неспання, розвиток загальної та дрібної моторики, а також розвиток навичок самостійності.

Характер настрою: бадьорий, спокійний, дратівливий, пригнічений, нестійкий.

Характеристики сну: засипання (повільний, швидкий, спокійне, неспокійний); перебіг і характер сну (глибокий, спокійний, неглибокий, неспокійний); тривалість сну (відповідний віком, тривалий, укорочений).

Характер неспання: пасивний, активний, малоактивний.

Характеристики апетиту: хороший, поганий, нестійкий, виборчий.

Індивідуальні риси особистості: контактний, активний, малоактивний, дружелюбний, допитливий, сором'язливий і т. д.

Мовленнєвий розвиток: оволодіння произносительными навичками, накопичення словника, побудова речень і зв'язних висловлювань (опис предметів, розповідь по картинці і ін).

Пізнавальний розвиток: концентрація, обсяг, розподіл, переключення уваги; короткочасна і довготривала пам'ять, слухова, зорова, тактильно-кинестетична пам'ять; розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, класифікація) та ін.

Розвиток ігри та взаємодії з предметами: використання предметів і іграшок за функціональним призначенням, розігрування елементарних сюжетів (годування ляльки, вкладання спати зайчика та ін).

Розвиток крупної і дрібної моторики: точність, координованість, узгодженість дрібних рухів пальців рук і великих рухів тіла (нахили, ходьба, стрибки і ін).

Розвиток навичок самостійності: діє самостійності, з незначною допомогою, під повним керівництвом дорослих, не діє самостійно.

Де і як контролювати розвиток дитини?

Контроль за розвитком дитини повинен здійснюватися в процесі щоденної взаємодії, спілкування та спостереження за ним. Тільки в природній і невимушеній обстановці малюк може повною мірою розкритися і проявити свій актуальний та потенційний рівні розвитку.

Як оцінювати розвиток дитини?

У психолого-педагогічній практиці використовується розподіл дітей на чотири групи, сформовані за рівнем психофізичного розвитку. Для кожної групи дітей визначається ступінь затримки або випередження в розвитку.

У першу групу включені діти з нормальним розвитком, відповідним нормативним показникам (календарний вік), а також діти з деяким випередженням розвитку. Наприклад, якщо зазвичай діти починають ходити у віці 12 місяців, а ваша дитина пішла до 8 місяців - нічого страшного. Просто у вашої дитини відзначається високий розвиток. Якщо б він пішов в 10 місяців, то його розвиток носила б назву «прискорене».

У другу групу включають малюків з дисгармонійним задерживающимся розвитком. Сюди входять діти першого року життя із затримкою в розвитку на 1 - 2 місяці, діти другого року життя із затримкою на 3 місяці і діти третього року життя із затримкою на 6 місяців. Тобто, якщо у дитини в 3 місяці відзначається гуління, а він не гулить в 5 місяців, то він представник даної групи.

Третю групу складають діти з більш глибокою затримкою. Для першого року - на 3-4 місяці, для другого року - на 6 місяців, для третього року - на 12 місяців.

Четверта група представлена дітьми з глибокої затримкою. Для першого року життя вона становить 5 - 6 місяців, для другого - 9 місяців, для третього - 1, 5 року.

Для більш детального вивчення психофізичного розвитку вашої дитини слід познайомитися з раніше опубліковані нами статтями, в яких по місяцях відображено, чим же повинна оволодіти дитина на кожному віковому етапі. Будьте уважні до своєї дитини. Його розвитку залежить від вашої турботи, ласки і пильності.


Обов'язково для перегляду