Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
30-07-2018, 20:10

Конституційне право зарубіжних країн


Знання основ функціонування державного часто допомагає зрозуміти ті процеси економічного або політичного характеру, які відбуваються в державі. Правознавці для цих цілей розвинули і закріпили цілу галузь - державне право, яке в свою чергу поділяється на внутрішнє державне право, а також на конституційне право зарубіжних країн.

Для розкриття поняття і джерел цього явища використовуються різні підходи, а, отже, має сенс розглянути їх і виявити найбільш точний і повний.

Поняття конституційного права зарубіжних країн

При розгляді кожної галузі права теоретики розкривають її в трьох основних напрямках: як науку, як галузь права і як наукову дисципліну.

У світлі науки можна представити конституційне право зарубіжних країн як об'єднання теорій, припущень, гіпотез, статистичних даних і результатів їх аналізу, представлених видатними вченими-державниками. В даному розрізі це явище наповнюється доктриною, законодавчими документами, які визначають вид функціонування права і держави.

Як наукова дисципліна виступає конституційне право зарубіжних країн самостійною навчальною програмою, аналізує діючі інститути влади, економіки та соціальної сфери в сформованому законодавстві. Також до неї можуть бути включені і домінуючі доктрини як національних, так і закордонних правознавців.

Як галузь права це явище не може бути диференційовано. Справа в тому, що по своїй суті тут відбувається злиття всіх недержавних галузей державного права.

Відповідно, поняття конституційного права зарубіжних країн постає у вигляді тези про те, що це сукупність доктрин і діючих джерел права, спрямованих на розкриття функціонування законодавства і держави в конкретно визначеної країні, а також на виведення загальних тенденцій розвитку державного права.

Але для більшого розкриття суті конституційного права зарубіжних країн необхідно розглянути його джерела правового регулювання.

Джерела конституційного права зарубіжних країн

На даний період часу правознавці виділяють три типи джерел: конституція (або ж конституційні акти), основне законодавство країни і додаткові акти.

Виходячи з самої назви розглянутої нами дисципліни, резонно почати вивчення джерел з Конституції. Ця форма є сукупністю норм, що встановлюють загальний напрямок розвитку держави. Варто зазначити, що Конституція може поставати собою як єдиний документ, твк і сукупність актів (другим назвою у зв'язку з цим є конституційні акти). Також існують країни, в яких поняття Конституції замінюється релігійними актами. Прикладом може служити Ватикан або деякі мусульманські країни, в яких позиції ісламу особливо сильні.

Основне законодавство приймається до уваги, оскільки воно дає роз'яснення конституційним актам. Як було зазначено раніше, Конституція лише задає напрям (за рідкісним винятком). А механізми реалізації і функціонування роз'яснюються за допомогою регулярного законодавства. Для більш повного розуміння можна навести наступний приклад. В основному законі держави проголошується право людини на вільний вибір тієї або іншої політичної партії. Як може реалізувати дане право, роз'яснює чинне законодавство про вибори.

Джерела конституційного права зарубіжних країн включають в себе також і додаткові акти. Ними постають конституції штатів, локальні правові акти, доктрини визнаних теоретиків права. Суперечливим постає питання про включення в них міжнародних актів. Таке можливо, але за умови, що зазначені документи були прийняті законодавчим органом країни в передбаченому порядку.

Відповідно, конституційне право зарубіжних країн в своєму становленні і розвитку оперує різними нормами, розташованими у вигляді «піраміди», вершиною якої є Конституція і конституційні акти.

Розуміння розкритих в даній статті моментів, пов'язаних з державним правом іноземних держав, допомагає зорієнтуватися у різноманітті форм державного розвитку і процесах, що протікають в сучасному світі.


Обов'язково для перегляду