Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
23-07-2018, 04:10

Що таке здоров'я. Види здоров'я людини


Загальний стан кожної людини складається з безлічі факторів, серед яких найголовніше місце посідає здоров'я. Види здоров'я представлені складною системою, від якої залежить не тільки загальний настрій, але і працездатність організму.здоровье виды здоровья

Загальна характеристика

Неможливо зрозуміти і вивчити здоров'я, види здоров'я, а також інші компоненти здорового організму, якщо детально не заглянути в наступне поняття. Отже, здоров'ям людини, на сьогоднішній день, називають нормальне і стабільне психосоматичний стан індивіда. Існують наступні види здоров'я людини:

 • фізична;
 • психічне;
 • соціальне благополуччя.
 • Головним критерієм, яким володіють перераховані вище види здоров'я, є здатність забезпечувати організму нормальну регуляцію поведінки, а також ефективну діяльність особистості.

  Раніше лікарі дотримувалися тієї думки, що здоров'ям називається такий стан людського організму, при якому відсутні які-небудь захворювання: психічні, соматичні, фізичні та інші. Однак Всесвітня організація охорони здоров'я внесла необхідну лепту в старе визначення, доповнивши необхідний критерій про «добробут» всіх сфер функціонування організму.

  У 2001 р. Апанасенко Р. А. вивів власне визначення. Він говорив про те, що здоров'ям називається динамічний стан людини, який залежить від наявних в організмі резервів, наприклад стійкості до зовнішніх негативних факторів, здатності компенсації патологічного стресу, що зустрічається в нашому житті повсюдно, і так далі. Доктор зазначав додаткові критерії, якими характеризується здоров'я. Види здоров'я та їх рівень, як говорив Апанасенко, характеризуються пластичним, енергетичним, а також необхідним інформаційним забезпеченням життєвих процесів, що виступають у ролі організаторів всієї діяльності організму. Крім того, здоров'я в обов'язковому порядку передбачає можливість прояву соціальних і біологічних функцій, тобто природне бажання продовження роду або виживання і збереження власної особини.

  физическое здоровье

  Форми: тілесне здоров'я

  Вищеперелічена характеристика, звичайно, необхідна для вивчення і розуміння, проте пересічному читачеві варто наводити приклади на практиці. Отже, від чого залежить людське здоров'я? Види здоров'я перш за все звертають увагу на тілесне чи фізичне стан організму. Дане поняття ви легко зможете побачити у всіх вищеназваних теоретичних визначеннях.

  Фізичне здоров'я - це такий стан особистості, при якому спостерігається досконала регуляція життєвих процесів незалежно від зовнішніх показників. Крім того, до цієї групи також можна віднести високу ступінь стійкості та адаптації до численних факторів середовища, а також гармонію всіх фізіологічних процесів. Як правило, показники здоров'я представлені наступним списком:

 • Ступінь фізичної активності і фізичної підготовленості.
 • Фізичний розвиток.
 • Тренованість організму, яка залежить від регулярності і системності тренувань.
 • духовное здоровье

  У чому вищеперелічені функції забезпечують фізичне здоров'я людського організму. Причому необхідними складовими, від яких залежить статус тілесного стану особистості, є імунний тонус організму і його сенсорне здоров'я.

  Психічний стан

  Психічне, духовне здоров'я - в медицині існує велика кількість різноманітних понять. Попри множинність визначень, суть зводиться до наступного: психічне здоров'я особистості - це її здатність адекватно реагувати на навколишнє середовище, як внутрішню, так і зовнішню. Головним складовим компонентом цього виду здоров'я є здатність незалежно від зовнішніх і внутрішніх подразників врівноважити себе і свій настрій. Центральним елементом тут є психологічне благополуччя людського організму. сохранение психического здоровья

  Соціальне здоров'я

  Збереження психічного здоров'я нерозривно пов'язане з соціальним благополуччям особистості. Сприятливий соціальний стан - це здатність успішної адаптації до соціального середовища, в якій індивід знаходиться в даний момент. Тут також необхідно відзначити збереження здатності до успішного виконання соціальних функцій. Таке здоров'я є показником активності особистості в суспільстві, тобто наявність зв'язків, ресурсів, плідного спілкування, якість взаємодії є показниками високого соціального добробуту особистості. Гідний рівень здоров'я дозволяє людині налаштуватися на активну взаємодію з навколишнім світом.

  Варто зазначити, що поняття соціального здоров'я увійшло в сучасну педагогічну і психологічну науку порівняно недавно. Саме тому не можна з повною впевненістю затвердити перелік вимірюваних критеріїв. Однак загальна думка зводиться до таких постулатів, утворюючим благополучне соціальний стан людини:

 • наявність розуміння моральних норм, прийнятих у суспільстві;
 • гідний рівень духовного розвитку;
 • адаптація до соціального середовища;
 • освоєння моральних цінностей.
 • виды здоровья человека

  Соціально-психологічне здоров'я: критерії

  Соціологія та психологія особистості містять перелік критеріїв, дотримання яких необхідно для збереження високого рівня здоров'я:

 • Усвідомлення власного «Я», а поряд з тим - переживання почуття сталості та єдності фізичного тіла і духовного.
 • Адекватний рівень вимог і критичності до власної особистості, а також нормальна оцінка її результатів.
 • Здатність керування власною поведінкою, в тому числі в нестандартних критичних ситуаціях.
 • Нормальна реакція на загальноприйняті правила поведінки в сучасному суспільстві, моральні установки і правові норми.
 • Розуміння необхідності позитивного планування як робочого, так і особистої діяльності, а також успішна реалізація намічених цілей і завдань.
 • показатели здоровья

  Збереження психічного здоров'я багато в чому залежить від збереження індивідуальності особистості. Тут важливо враховувати негативні зміни зовнішнього навколишнього середовища, які безпосередньо впливають на структуру особистості, викликаючи психічні захворювання. Незважаючи на негативні моменти, важливо зберігати позитивний настрій і розробляти власні методи подолання перешкод.

  Психологія в житті людини

  Психологічним здоров'ям в медицині називають динамічну сукупність властивостей особистості, які здатні забезпечити гармонію між потребами людини і вимогами, які пред'являються йому суспільством. Психологічний або духовне здоров'я є однією з найважливіших передумов, спрямованих на розвиток і самоактуализацию особистості.укрепление здоровья

  А. Маслоу першим виділив якості, які сприяють зміцненню здоров'я психологічної сторони особистості:

 • Орієнтація на реальні події.
 • Концентрація думок не на власній особистості, а на проблемі.
 • Потреба в самоті.
 • Духовність та духовний розвиток.
 • Незалежність.
 • Почуття гумору і так далі.
 • Емоційне здоров'я

  Емоційне здоров'я передбачає прийняття власних почуттів як реальної даності, подарованої життям. Завдяки наявності високого рівня емоційного стану ви завжди зможете вислухати інших, навчитися співпереживання, а також позбутися або налагодити взаємозалежність. З хорошим емоційним здоров'ям людина здатна надати міцну підтримку нужденним у цьому людям.

  Сексуальне здоров'я

  Сексуальним здоров'ям називається комплекс тих аспектів людської поведінки, які підвищують здатність особистості до любові. Соматичні, інтелектуальні, соціальні і емоційні сфери діяльності життя людини не тільки мотивують до позитивного мислення, але і підвищують сексуальну комунікабельність людини.

  Моральність і її роль в особистісній діяльності

  Основу морального здоров'я людини становлять цінності і життєві установки особистості, які визначають поведінку індивіда в конкретній соціальній середовищі. Це означає, що незалежно від життєвих ситуацій особистість дотримується власних принципів і цінує те, що у неї є на даний момент. Моральне здоров'я складається з потреб, мотивації та інформаційних ресурсів, які людина шукає на протязі всього свого життя.

  Особистість може відчувати себе повноцінно тільки при нормальному рівні здоров'я в цілому і окремих його компонентів психіки, фізичного стану, морального розвитку і так далі. В іншому випадку, необхідно вжити всі заходи для усунення негативного впливу на організм і нервову систему, а разом з тим - почати зміцнення здоров'я.


  Обов'язково для перегляду