Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
28-06-2018, 07:10

Співвідношення земельного права з іншими галузями права. Земельне право Росії

Співвідношення земельного права з іншими галузями права є таким же невід'ємним елементом, як предмет і методи. Зверніть увагу, що взаємозв'язок простежується не тільки безпосередньо, але й опосередковано.

Конституційне право

Земельне право як галузь права тісно межує з конституційним. Насамперед, важливо зазначити, що Конституція є найголовнішим нормативно-правовим актом, володіє вищою юридичною силою. Таким чином, документ проголошує базові основи розвитку для дочірніх галузей права.

соотношение земельного права с другими отраслями права

Конституційне право регулює ті правовідносини, які відносяться до земельних територіям, наприклад, з приводу державного устрою, суспільного поділу. При цьому важливо звернутися до предмету земельної галузі: відносини з приводу земельних ресурсів, мають економічний характер. Конституція РФ встановлює керівні начала, які є пріоритетним орієнтиром у розвитку не тільки правовідносин, але й державної політики. В основному законі держави містяться як безпосередньо діючі норми, тобто безпосередньо здатні врегулювати ті чи інші правовідносини, так і норми, дубльовані і більш конкретизовані в інших юридичних областях.

Про адміністративну галузі

Співвідношення земельного права з іншими галузями права виражається через взаємодію з адміністративними правовідносинами. Дуже часто ті локальні акти чи рішення, які видаються владними органами держави або муніципального освіти, стосуються земельних норм. Яскравим прикладом є закони та постанови про позначенні міської або селищної риси.

земельное право как отрасль права

Крім того, адміністративне право відіграє безпосередню роль при поділі землі муніципального освіти і віднесення ділянки до певної категорії. Розглянута галузь права проголошує на кожній території певний вид режиму, який також практично встановлюється за допомогою адміністративних норм.

Рішення адміністрації про надання у користування земельної ділянки як не можна краще показує співвідношення земельного права з іншими галузями права. Винесений адміністрацією локальний акт може послужити підставою виникнення права власності або довічно наслідуваного володіння, користування і так далі.

Методи регулювання

Співвідношення земельного права з іншими галузями права слід розглядати за наявності певних подібностей. І в тому, і в іншому випадку використовуються однакові методи регулювання - імперативні норми. Що стосується принципових відмінностей, то вони полягають в якості предмета регулювання. Так, земельне право регулює порядок користування земельними ділянками, а адміністративне, у свою чергу, присвячене регулювання відносин між фізичними, юридичними особами та державними, муніципальними органами.

соотношение земельного и гражданского права

Взаємодія перерахованих вище галузей права полягає в тому, що до них однаково ставляться норми з охорони земель, їх документального оформлення, а також раціонального використання і віднесення до відповідної категорії.

Цивільне право

У сучасному законодавстві яскраво виражено співвідношення земельного та цивільного права. Тут необхідно торкнутися аспект визнання землі як одного з об'єктів цивільного обороту. Відповідно, особливості регулювання даної сфери діяльності зумовили необхідність розмежування земельної та громадянської галузі. У розглянутому аспекті йдеться про рівність земельних відносин, які регулюють право власності. Це означає, що неприпустимо іншим особам знаходитися як на території фізичної, так і юридичної особи. Незалежно від форми власності, на кожного громадянина поширюється однаковий заборона.

соотношение земельного и экологического права

Неймовірна кількість методів і принципів правового регулювання показує яскраву зв'язок з цивільними правовідносинами. Так, яскравим променем у сфері регулювання є принцип цивільного права про свободу волевиявлення суб'єктів, що беруть участь в угодах. Крім того, земельне право як галузь права включає в себе ряд інших принципів, наприклад, неприпустимість довільного втручання в справи приватного фізичної або юридичної особи; вирішення конфліктів у встановленому законі порядку, забезпечення відновлення прав і законних інтересів і так далі.

Екологічне право

Існують схожі юридичні галузі. Так, яскраво вираженим є співвідношення земельного та екологічного права. Подібна специфіка зумовлена тим, що природа несе в собі не тільки ресурсне значення, а й відіграє істотну і визначальну роль у розвитку всього людства.

Тому дана галузь ніколи не повинна залишатися без уваги. Тісний взаємозв'язок прослідковується через норми, які показують, як ставляться певні категорії земель до охоронюваним і заборонених зон. Крім того, серед усього різноманіття ділянок виділяються ті, які є культурною населенням, пам'ятками природи, а також надбанням людства. Такі землі виділяються в особливу категорію, до якої застосовуються відповідні заходи з охорони.

Схожі юридичні області

Співвідношення земельного права з суміжними галузями права виражається при взаємодії з гірським, водним, лісовим господарством. Сенс полягає в тому, що землю неможливо використовувати без впливу на неї, а будь-яка ділянка відноситься до певної категорії, якщо знаходиться на території РФ.

соотношение земельного права о смежными отраслями права

Земля є просторовим базисом як для розвитку, так і для використання природних ресурсів. Причому вилучення останніх повинне здійснюватись при суворому обліку їх впливу один на одного. Іншими словами, земельне право надає основу для роботи, а суміжні з ним галузі права вже конкретизують порядок проведення гірничих робіт, відлов птахів, риб, інших тварин і так далі.

Кримінальне право

Співвідношення земельного права з кримінальним правом виражається в тому, що останнє вказує міру відповідальності за ті чи інші порушення. Тут також необхідно згадати про адміністративну відповідальність, яка має місце бути. Як правило, злочином є суспільно небезпечне діяння, яке заподіює велику шкоду суспільству.

Переважаючими є такі злочини, як нераціональне використання, забруднення, приведення в непридатність земельних ресурсів. За подібні діяння суд може призначити невелику міру покарання у вигляді обов'язкових робіт, так і присудити позбавлення волі - все залежить від тяжкості вчиненого проступку і з'явилися наслідків.

Перспективи розвитку

Сучасний вектор розвитку земельного законодавства орієнтований на створення комплексної галузі права. Це означає, що Земельний кодекс - основний нормативно-правовий акт даної галузі, який буде включати норми, запозичені з інших юридичних областей. Дана галузь буде поступово набувати комплексний характер.

соотношение земельного права с уголовным правом

Крім того, нерозривний зв'язок природних ресурсів і землі завжди буде актуальна в земельній галузі права. Органічне єдність корисних копалин та надр земельних ділянок показують необхідність вдосконалення правових норм.


Обов'язково для перегляду