Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
4-06-2018, 15:10

Касації в цивільному процесі. Касаційне провадження

Рекламний блок

Сучасний світ - це цілком підсумок кропіткої і тривалої роботи товариства. Іншими словами, для побудови тієї форми організації, яка існує на планеті сьогодні, соціум пожертвував часом, силами і навіть життями окремих індивідів. Подібна робота призвела до того, що в XXI столітті люди домоглися відносної стабільності у відносинах один з одним. До того ж суспільство удосконалити державну форму організації. Однак все це було б неможливо без виняткового і найбільш ефективного регулятора соціальних відносин. Таких на сьогоднішній день є право. Воно проникло практично у всі без винятку суспільні відносини. Яскравим прикладом цього є діяльність органів правосуддя в усьому світі і, зокрема, Російської Федерації. Подібні відомства займаються розглядом різноманітних суперечок між суб'єктами права, а також дозволом інших питань, що підпадають під компетенцію їх безпосередньої діяльності. Але на момент розгляду тих чи інших проблематик, суди досить часто приходять до висновку, який не влаштовує ту чи іншу сторону. Вона, у свою чергу, починає тривалий процес оскарження судового рішення. Одним із видів судового оскарження є касаційне провадження. Воно наділене масою характерних особливостей, а також має певні умови застосування. Найбільш повно розглянути проблематику касації можна на прикладі однойменного інституту цивільної процесуальної галузі права.

Що таке касація?

Цивільне процесуальне право є досить універсальною і цікавою юридичною галуззю. В рамках неї відбувається розгляд великої кількості різних за своєю спрямованістю справ. При цьому в цивільному праві існує інститут касації. Далеко не кожен сучасний обиватель розуміє суть і мета його подачі. Проблематика теоретичного виділення особливостей касації також піднімалася вченими неодноразово. Проте, суто наукове визначення даного інституту немає, так як існують певні норми, які прямо регулюють його. Таким чином, враховуючи особливості відповідної системи законодавства, ми можемо сказати, що касація в цивільному процесі - це специфічний вид діяльності судів, спрямований на аналіз законності та обґрунтованості рішень, нижчестоящих в ієрархічної системі органів. По суті, касація в даному випадку виступає як форма контролю. Вона доступна лише в судовому виробництві і здійснюється відповідними інстанціями. Інший підхід розгляду даної проблематики свідчить про касації в цивільному процесі, як про одному з етапів розгляду конкретної справи. В обох випадках визначення є правильними, але вони висвітлюють різні моменти одного і того ж явища.кассация в гражданском процессе

Історія категорії

Інститут касації існував у російській правовій системі далеко не завжди. Більш того, він прийшов до нас із Франції, де зародився ще у XVI столітті. Звичайно, в ті часи інститут не мав форми, в якій всі ми звикли бачити його зараз. Суть в тому, що касація XVI століття була прерогативою корони.кассацонное производство в гражданском процессе Тобто, змінювати яким-небудь чином судові рішення або ж повністю скасовувати їх міг тільки монарх. Останній делегував це право спеціальному органу - Королівському раді. З плином часу і поступовим встановленням демократичних норм у всіх сферах людського життя, інститут касації в цивільному процесі стає буденним явищем. При цьому вона цілком переходить у відання судів.

Процесуальний статус інституту

Отже, ми з'ясували, що інститут касації в цивільному процесі - це одна з форм діяльності судів по розгляду справи. Однак Цивільний процесуальний кодекс РФ надає дещо інше визначення інституту. Згідно з його положеннями, касація - це скарга на рішення чи дії суду в орган третьої інстанції. Тобто мова йде про процесуальному документі, зразок складання якого повністю описується у статті 41 ЦПК Росії. При цьому, згідно з нормами законодавчих актів, інститут касації в цивільному процесі, а точніше, його специфіка, обумовлений трьома взаємопов'язаними чинниками, а саме:

 • особливостями конкретної справи;
 • широтою повноважень суду третьої інстанції;
 • наявністю необхідних матеріалів;
 • фактичними цілями особи, яка подає скаргу.
 • Таким чином, касаційне провадження в цивільному процесі є унікальним видом функціональності спеціальних державних органів.гпк кассация

  Яким особам доступна касація?

  Будь-яке виробництво - це протистояння певних суб'єктів з будь-яких питань. Судова касація не є винятком у цьому питанні, якщо не враховувати її специфічні риси, подані вище. Однак, ініціювати даний етап процесу може далеко не кожний суб'єкт. Існують дві основні групи осіб, що мають право на касацію. До них відносяться:

 • безпосередні учасники справи, що розглядається, наприклад: відповідач, позивач, треті особи;
 • особи, які до розгляду виробництва не залучалися, однак рішення істотно вплинуло на належні їм права.
 • Таким чином, представлені суб'єкти мають право ініціювати касаційне провадження в цивільному процесі. Але цей аспект не є єдиним цікавим фактором виробництва.кассационная жалоба на апелляционное определение

  Коли оскарження можливо?

  Касаційне провадження в цивільному процесі здійснюється щодо конкретних рішень органів другої інстанції, тобто апеляції. Даний факт суттєво обмежує рамки діяльності відомств, які належать до другої інстанції. Таким чином, згідно з чинним законодавством касація можлива:

 • при оскарженні рішень, безпосередньо вступили в законну силу;
 • у випадках, коли інші варіанти оскарження повністю вичерпані.
 • Другий момент має багато унікальних особливостей. Тому його необхідно розглядати окремо.институт кассации

  Суть «інших варіантів, які відкривають можливість касації

  Згідно з принципами побудови судової влади в Російській Федерації, оскарження тих чи інших рішень в третій інстанції можливе лише в тих випадках, коли людина вичерпав право на апеляцію. Тобто до моменту розгляду справи в другій інстанції касація просто не може існувати. Дане правило також стосується тих випадків, коли відведений строк на апеляційне оскарження повністю минув. У таких ситуаціях особа повинна звернутися в суд для поновлення строку та подати відповідну скаргу в орган другої інстанції. Іншим шляхом дістатися до касації не можна.

  Суд третьої інстанції - повноваження

  При зверненні в той чи інший орган за допомогою необхідно розуміти, що рамки його діяльності є строго обмеженими. Те ж стосується і судів. Звичайно, широта їх повноважень досить велика. Однак цей фактор повністю залежить від інстанції, до якої конкретний суд ставиться. Таким чином, касація по цивільних справах обмежується повноваженнями органів третьої інстанції. Згідно з чинним законодавством касаційне виробництво існує для того, щоб виправляти порушення приписів процесуального або ж нормативного характеру, які:

 • фактично визначили результат розв'язуваного справи;
 • були допущені представниками правосуддя;
 • підлягають обов'язковому усуненню, якщо в іншому випадку неможливо буде захистити інтереси приватного або публічного характеру.суд третьей инстанции
 • Що не має права робити суд касаційної інстанції?

  Враховуючи представлені раніше рамки, в яких зобов'язаний працювати орган третьої інстанції, ми можемо виділити ряд обмежень, що стосуються його безпосередньої діяльності. Таким чином, ЦПК касація не дає права:

 • враховувати докази, які раніше не були встановлені;
 • враховувати нові докази, раніше не прийняті судом;
 • трактувати документи, що знаходяться в справі, по-своєму;
 • з'ясовувати достовірність доказів;
 • диктувати зміст судового вердикту нижчестоящим органам.
 • Представлені моменти доводять той факт, що ЦПК касація є обмеженою. Однак, даний факт не говорить про марність скарги до суду третьої інстанції. Навпаки, обмеження існують для об'єктивності перегляду справи і допомоги зацікавленій стороні.

  Структура скарги

  Касаційна скарга на апеляційне визначення має встановлену законом структуру. Таким чином, вона повинна містити в собі певні реквізити, а також мати відповідний зміст. При цьому, враховуючи обмеженість компетенції судів третьої інстанції, не варто описувати в скарзі спірні правовідносини, представляти нові докази або ж оскаржувати доказову силу документів, наданих іншою стороною процесу. В даному випадку потрібно розуміти той факт, що в касаційному провадженні мають значення лише допущені «правове помилки». Прикладом є факт незастосування юридичної норми, яку, виходячи з обставин справи, необхідно було врахувати, або ж неправильного трактування певних юридичних положень. Крім цього, касаційна скарга на апеляційне ухвала повинна містити посилання, що свідчать про принципову важливість допущених помилок для всього справи цілком і процесу його розгляду. У цьому разі звернення до суду третьої інстанції буде прийнято, і людина отримає кваліфіковану допомогу.кассация надзор

  Потрібна касація взагалі?

  Багато людей в процесі вирішення питання про необхідність перегляду справи досить часто помилково сприймають суть касаційного провадження. Якщо ви не знаєте, чи варто подавати скаргу, то необхідно поспілкуватися з гарним юристом, який перевірить доцільність подібної дії. При цьому потрібно розуміти, що касація - це чистої води лотерея, адже, як ми вже вказували раніше, суд третьої інстанції перевіряє лише наявність помилок і нічого більше. Тому, може бути, не варто витрачати свої сили і час на діяльність подібного роду?

  Висновок

  Отже, ми з'ясували, що собою представляє в цивільному процесі касація. Нагляд вищестоящого суду такого роду має виняткову важливість для всієї юридичної системи Росії. Адже від його ефективності залежить ступінь об'єктивності розгляду справ у відповідних інстанціях.

  Рекламний блок

  Обов'язково для перегляду