Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
1-05-2018, 07:10

Страховий тариф

Вартість послуг страхування виражається в розмірі страхової премії (внеску). Премія - це ціна на послуги страховика, які він зобов'язується надати у разі настання прописаних у договорі подій. В її основі лежить тарифна ставка (або тариф).

Страховий тариф - це виражена в рублях ставка страхового внеску, яка виплачується з одиниці страхової суми.

Премія повинна бути такою, щоб вона могла покрити можливі претензії страхувальника, створити резерви і покрити витрати компанії на ведення справ, а також забезпечити прибуток.

Ціна страхової послуги залежить від попиту на неї і величини відсотка за банківськими депозитами. Також на неї впливає структура страхового портфеля (сукупність ризиків) і управлінські витрати.

Якщо тарифи страхування встановлені в законодавчому порядку (централізовано), то ставка по добровільному страхуванню може обчислюватися самим страховиком, при цьому вона істотно впливає на фінансову стабільність здійснення страхових операцій.

Розраховуються тарифи з допомогою статистичних і математичних методів, які прийнято називати актуарними розрахунками. Вони дозволяють визначити частку страхувальника в загальному страховому фонді. Вибирають методику, виходячи зі страхового ризику, термінів, характеру виплат і премій.

Повний страховий тариф зазвичай називають «брутто-ставка». Він складається з нетто-ставки і навантаження. Нетто-ставка включає в себе ризикову ставку (страховий фонд) і ризикову надбавку (запасний фонд). Навантаження складається з витрат на ведення справ (прибутку) та резерву запобіжних заходів.

Нетто-ставка - це та частина тарифу, яка спрямовується на формування резервів для подальших виплат при настанні страхових випадків. За рахунок включеної в неї ризикової ставки здійснюється формування резервів на страхові виплати. Запасний фонд, створюваний за рахунок ризикової надбавки, необхідний обставин фактичного перевищення кількості розрахункових випадків виплат.

Навантаженням називається та частина суми, яка включена в страховий тариф для покриття витрат на ведення справ, формування прибутку та створення попереджувального фонду страховика.

Страхування здійснюється або в індивідуальній або колективній формі. В останньому випадку розрахунок премії проводять за спрощеною схемою, виходячи з усереднених даних.

Страховий тариф по ризиковим видам (іншим, ніж страхування життя) розраховується, виходячи із статистики або іншої інформації з конкретного виду страхування.

В накопичувальному страхуванні життя нетто-ставка тарифу визначається по-іншому, на основі таблиць. Брутто-ставка включається в себе базову частину (нетто-ставку) та навантаження до неї, що покриває витрати на ведення справ. Нетто-ставка теж складається з двох частин - накопичувального внеску та ризикової ставки (внесок на випадок смерті).

Страхові тарифи по ОСАГО встановлюються централізовано урядом РФ, тобто вони однакові для всіх страхових компаній. Це означає, що, знаючи актуальні тарифи ОСАЦВ, можна самостійно розрахувати вартість поліса для конкретного страхового договору. Потрібно враховувати, що, крім тарифів, на вартість поліса впливає безліч інших чинників, таких як вік водія; стаж водіння; кількість, допущених до управління осіб; регіон; характеристики автомобіля і т. д. Тарифи в цьому виді страхування відрізняються в залежності від того, чи були в історії водіння аварійні випадки. Таким чином, формула ОСАЦВ включає в себе базовий тариф, помножений на різні коригуючі його коефіцієнти.

Тарифна політика страхових компаній базується на наступних принципах. Це принцип забезпечення самоокупності операцій та їх рентабельності, еквівалентності страхових відносин між усіма сторонами договорів, доступності тарифів для всіх бажаючих і їх стабільність на протязі довгого часу.


Обов'язково для перегляду