Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
31-03-2018, 15:10

Соціальна психологія - важливий інструмент у пізнанні закономірностей розвитку суспільства


В житті люди не просто існують, а взаємодіють один з одним. Іншими словами вони спілкуються, виявляють певні емоції, певним чином ставляться до оточуючих і т. д. Якщо всю цю суспільне життя об'єднати, то її можна назвати одним словом - психологічна реальність. Саме цю психологічну реальність соціальна психологія вивчає.

Всі знання, якими володіють люди у рамках соціальної психології, для зручності систематизуються. Так, ця наука містить у собі наукові уявлення про найрізноманітніші соціально-психологічних явищ, закономірностей, причини їх виникнення, функціонування. Крім цього, соціальна психологія підрозділяється на галузі, які глибоко вивчаються. Загальні погляди на те, за якою спрямованості розвивається соціальна психологія. Методи використання накопиченого досвіду у суспільних відносинах. На першому місці серед соціально-психологічних відносин варто соціальна психологія груп, а так само міжособистісних відносин. І вже вдруге соціальна психологія вивчає всі соціальні процеси і явища, такими, наприклад, можуть бути налаштованість людей, їх почуття, «клімат» в певній групі.

Соціальна психологія має свій об'єкт, тобто те, на що спрямована його дія. Так, об'єктом служать як групи і об'єднання людей, так і окремі індивідуальні особистості. Самі соціально-психологічні явища класифікуються згідно основних принципів належності до тих чи інших, часто абсолютно різним, спільнотам або суб'єктам. Так, соціально-психологічні явища мають місце бути в організованих спільнотах, тобто малих і великих групах. У великих групах соціальна психологія виражається в таких термінах, як «психологія нації», «релігійна психологія», «класова психологія» і «психологія політики». Всі ці поняття хоч на вигляд і виглядають однозначно, але в дійсності в їх утриманні багато складного. Навіть до сьогоднішнього дня науковці неоднозначно пояснюють те чи інше явище.

Що ж стосується малих груп, то тут так само присутні соціально-психологічні явища, що стосуються відносини між декількома людьми або цілими групами. Однак варто враховувати, що саме в таких групах можливий самий тісний контакт між усіма людьми та їх індивідами. Галузь соціальної психології, яка зачіпає відносини, явища і процеси в малих групах називається психологією малої групи. Крім організованих спільнот, про які мовилося вище, існують і неорганізовані спільності. До даних груп можна віднести стихійно виникла натовп або іншу масу людей. Соціальні і психологічні феномени, які стихійно виникають в цих масах, так і називають - массовидными, а ось поведінкові реакції, які властиві людям з натовпу - стихійним. У зв'язку з цим, можна виділити кілька напрямків соціальної психології: Психологія паніки і страху, психологія натовпу, психологія пропаганди, психологія реклами, психологія чуток та деякі інші. Саме відгалуження розділу соціальної психології, що вивчає ці процеси і явища, називається психологією массовидного класу соціально-психологічних явищ.

Окремо потрібно сказати, що основним об'єктом вивчення в соціальній психології є особистість. Варто відзначити, що особистість являє якийсь інший феномен, що відрізняється від індивіда, і не відноситься до міжособистісних і групових відносин.

Однак сама по собі особистість здатна під впливом соціальних відносин має змінюватися, переходити в який-небудь інший стан. Ці зміни і процеси вивчає окрема галузь соціальної психології, назва якої - соціальна психологія особистості.


Обов'язково для перегляду