Жіночі теревеньки - сайт для кожної жінки
20-11-2017, 15:10

Інструкція з охорони праці для інженера по охороні праці, по експлуатації обладнання


Практично на кожному великому підприємстві присутній фахівець з охорони праці. Суть його роботи полягає в підтримці норм безпеки в організації. Не менш важливим є і наявність спеціального документа, іменованого «Охороною праці». Про всі ці речі і піде мова далі.

Інженер з охорони праці - хто це такий?

Інструкція інженера з охорони праці наказує, що даний фахівець зобов'язаний здійснювати різного роду правові, соціально-економічні, організаційні, санітарні та гігієнічні функції. Всі вони спрямовані на підтримку оптимального рівня безпеки на підприємстві.

Ця професія є, безумовно, дуже непростий. Грамотний фахівець в сфері охорони праці повинен володіти безліччю комунікативних, організаційних і правових навичок. Всі вони вкрай необхідні для якісного здійснення трудової діяльності. А як їх можна співвіднести з обов'язками, які прописує посадова інструкція інженера з охорони праці? Про це буде розказано далі.

Про обов'язки працівника

Інструкція інженера з охорони праці закріплює за працівником досить велика кількість посадових функцій.

инструкция по охране труда для инженера по

Ось лише деякі, найбільш часто здійснюються на виробництві обов'язки:

 • контроль над якісним проведенням різного роду профілактичних, санітарних і гігієнічних робіт;
 • контроль над створенням сприятливих та комфортних умов праці на підприємстві;
 • вивчення робочих місць;
 • розгляд нещасних випадків, НП, випадків травматизму, і т. д., вжиття всіх необхідних заходів щодо уникнення подібного роду випадків у подальшому;
 • організація перевірок технічного стану споруд і будівель;
 • удосконалення умов праці, роботи по забезпеченню комфортності на підприємстві;
 • робота з документацією; підготовка необхідного пакету документів та відправка його керівництву.
 • Що можна сказати про такий документ, як інструкція з охорони праці для інженера з охорони праці? Тут також прописані основні норми, що фіксують основні обов'язки, права та види відповідальності. Про цьому документі буде розказано далі.

  Вимоги до шкільного фахівця

  Інструкція з охорони праці для інженера по охороні праці містить ряд спеціальних вимог, що пред'являються спеціалісту. Варто розглянути їх на прикладі шкільного працівника. Так, розглянутий спеціаліст зобов'язаний:

 • стежити за правилами трудового порядку, за режимом відпочинку та робочих годин;
 • стежити за електричної та пожежної безпеки;
 • дбайливо та охайно ставитись до засобів індивідуального захисту;
 • проходити щорічну перевірку знань, та інше.
 • Функції шкільного фахівця

  На педагогічних працівників та учнів можуть чинити негативний вплив безліч зовнішніх чинників.

  инструкция инженера по охране труда

  Так, спеціаліст з охорони праці повинен стежити за тим, щоб в навчальному закладі дотримувалися:

 • оптимальне освітлення на робочих місцях;
 • комфортна для виконання трудових обов'язків температура і вологість;
 • чистота у всіх кабінетах і приміщеннях;
 • відсутність забруднених ділянок на території школи;
 • якісна робота водопроводу, опалення і каналізації.
 • Варто відзначити, що вимоги до шкільного фахівця з охорони праці разюче відрізняються від тих, що пред'являються до подібного роду фахівців на підприємствах і виробничих заводах. Зокрема, інструкція з охорони праці для інженера з охорони праці в школі прописує не найбільша кількість функцій за представниками даної професії.

  Фахівець в ДНЗ

  Що можна розповісти про розглянутих фахівців, працюючих у дитячих або ясельних закладах? Відразу варто відзначити, що відповідальність на таких працівників лягає велика і непроста. Стежити за безпекою і робочим розпорядком в приміщенні, де є діти, в рази складніше, а тому й самі фахівці повинні бути готові до непростих умов праці. Що в даному випадку прописує інструкція з охорони праці для інженера з охорони праці в ДНЗ? Документ фіксує наступні положення:

 • спеціаліст з охорони праці зобов'язаний своєчасно контролювати рівень температури і вологи в приміщеннях;
 • працівник повинен стежити за тим, щоб персонал дотримувався правила гігієни;
 • спеціаліст зобов'язаний підтримувати оптимальний рівень безпеки в приміщенні, не допускати витоку газу, різного роду вогненебезпечних рідин, і т. д.;
 • спеціаліст зобов'язаний звітувати про всіх виконаних роботах керівництву.
 • Вище були названі лише основні функції, які зобов'язаний здійснювати інженер з охорони праці в ДНЗ.

  Початок роботи фахівця-інженера

  Інструкція з охорони праці для інженера з експлуатації або ремонту обладнання встановлює чіткий перелік вимог, що пред'являються спеціалісту на початку, в середині, в кінці робочого дня.

  инструкция по охране труда для инженера по охране труда

  Що саме тут можна виділити? Ось що фіксує документ:

 • Після прибуття на робоче місце необхідно надіти спецодяг і спецвзуття. Її тип залежатиме від виду виконуваних робіт і від сезону.
 • Отримати від керівництва наряд і всю необхідну для роботи документацію.
 • Перевірити на справність і підготувати до роботи всі необхідні інструменти.
 • Переконатися в тому, що все наявне обладнання знаходиться у відключеному стані.
 • Позначити спеціальними стрічками або табличками ділянки, що знаходяться на ремонті.
 • При цьому не допускається:

 • користуватися апаратами при наявності у них високої або надлишкового тиску;
 • користуватися спецодягом, термін придатності якої закінчився;
 • працювати з несправним інструментом і т. д.
 • Здійснення робіт

  Інструкція з охорони праці для інженера по ремонту обладнання закріплює такі основні положення, що стосуються якісного і безпечного виконання трудових обов'язків на робочому місці: працівник приступає до виконання своїх професійних обов'язків лише у тому випадку, якщо він знає про безпечні способи виконання своєї трудової діяльності.

  должностная инструкция инженера охраны труда

  У сумнівних випадках, здатних спричинити за собою травми та інші види небезпек, необхідно звертатися за роз'ясненнями до керівництва.

  Варто також відзначити, що категорично забороняється приступати до роботи:

 • якщо на те не дало дозвіл начальство (інакше кажучи - самовільні роботи);
 • на ділянках, обгороджених стрічками, парканчиками, і т. д. (у випадку, якщо на те не давало дозвіл начальство);
 • у разі наявності непридатних для роботи інструментів;
 • працювати на місцях, рівень освітлення на яких є недостатньо оптимальним, і в деяких інших випадках.
 • Закінчення робіт

  Не менш важливим є перелік вимог, що пред'являються до інженера по закінченні трудового дня.

  инструкция по охране труда для инженера по охране труда в школе

  Що в даному випадку закріплює інструкція з охорони праці для інженера по експлуатації обладнання (або ремонту обладнання)? Ось деякі основні моменти:

 • Спеціаліст повинен перевірити все наявне обладнання; всі апарати і машини до кінця робочого дня повинні знаходитися у відключеному стані.
 • Потрібно перевірити на справність всі щитки і вимикачі.
 • Необхідно зняти з себе всю спецодяг і прибрати в належне місце зберігання.
 • Обов'язково потрібно вимити обличчя і руки з милом, після чого прийняти душ.
 • Необхідно розписатися в спеціальному журналі обліку та повідомити про закінчення зміни посадовій особі.
 • Таким чином, інженерам з експлуатації та ремонту устаткування пред'являються ті ж вимоги охорони праці, що і до усім іншим працівникам.

  Аварійні ситуації

  Інструкція з охорони праці для інженера по ремонту або експлуатації устаткування містить, крім усього перерахованого вище, і ряд пунктів про необхідні дії у випадку аварійних ситуацій. Що тут можна виділити?

  инструкция по охране труда для инженера по охране труда в доу

  Перше, що необхідно зробити під час НП - це зупинити весь робочий процес і повідомити про небезпеку керівництву. Якщо сталося загоряння, то необхідно негайно відключити від живлення все наявне обладнання, викликати пожежну службу і евакуюватися з небезпечного приміщення. У разі ж, якщо працівник отримав виробничу травму, необхідно негайно закінчити робочий процес, повідомити про все начальству і викликати співробітників швидкої допомоги.

  Інструкція з охорони праці для інженера по якості

  Що можна розповісти про такому співробітнику, як інженер з якості? Це фахівець, що стежить за якістю своєї продукції; даний працівник зобов'язаний своєчасно звіряти партії товарів на відповідність нормам.

  инструкция по охране труда для инженера по охране труда в доу

  Які моменти про це фахівця закріплює документ з охорони праці? По-перше, позначаються основні обов'язки цього працівника. Сюди відносяться:

 • участь у розробці систем управління якістю, а також систем, що дозволяють стежити за якістю продукції;
 • аналіз інформації, отриманої на різних етапах виробництва, а також вжиття заходів щодо запобігання випуску неякісної продукції;
 • вивчення вітчизняного і зарубіжного досвіду щодо поліпшення якості продукції;
 • робота зі всією необхідною документацією, і деякі інші пункти.
 • Варто зазначити, що вимоги безпеки стосовно до даного фахівця практично нічим не відрізняються від вимог, що пред'являються до іншим працівникам. Так, документ з охорони праці закріплює основні моменти, пов'язані з оптимальним освітленням, температурою, пожежною безпекою, і т. д.

  Відповідальність працівників

  У разі якщо в порушення вимог безпеки виявляється винен сам працівник, на нього накладається певна частка відповідальності. Залежно від ступеня події вона може бути кримінальної, адміністративної або дисциплінарної. Що саме тут можна виділити?

  Якщо з вини фахівця була спровокована поломка якого-небудь апарата, інструменту та устаткування, працівник зобов'язаний відшкодувати підприємству матеріальний збиток. Сюди ж відносяться правопорушення під час безпосереднього здійснення своєї робочої діяльності, невірне виконання покладених посадових обов'язків, а також багато іншого.


  Обов'язково для перегляду